مشاوره شغلی سعی می‌کند با توجه به نیازها و امکانات جامعه و بررسی توانمندی‌ها و امکاناتی که برخوردارید شغل متناسب‌ را به شما معرفی کند. همچنین در این راستا به افرادی که به دلایل مختلفی از شغل خود رضایت ندارند و یا کسانی که خواهان پیشرفت مضاعفی در حوزه کاری خود هستند، یاری می کند. یکی دیگر از خدمات مشاور شغلی ارائه مشاوره به افرادی است که دارای سرمایه و اندوخته‌ای هستند ولی نمی‌دانند کجا و چگونه سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند. ما به تمامی ارگان‌ها و شرکت‌های بخش دولتی و خصوصی و کسانی که به خدمات مشاوره‌ای ما نیاز دارند کمک می‌‌کنیم که بهترین‌ها را برگزینند.

خدمات ما شامل:

  • آشنا ساختن به تمام جنبه‌های شغل خود؛ از جمله در زمینه‌های کارآفرینی، راه‌های افزایش درآمد و ارتقای شغلی.
  • کمک به کارآفرین در جهت تأمین نیروی کار و سرمایه خود.
  • ارائه‌ی راهنمایی‌های لازم به افرادی که دارای سرمایه‌ای هستند ولی نمی‌دانند کجا و چگونه سرمایه گذاری کنند.
  • راهنمایی و کمک به مراجعان در انتخاب شغل مناسب با توجه به استعداها و تجارب، محدویت ها و نیازهای جامعه.
  • کمک در جهت موفقیت در آزمون‌های شغلی و مصاحبه های کاری.
  • ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل تعارضات شغلی، کاهش غلبه بر استرس، مشکلات ناشی از کار و افزایش رضایت از کار.
  • کمک به کاهش و مبارزه با فرسودگی شغلی و ارتقاء توانمندی های سازمانی.
پیغام فوری