برندسازی چندحسی

مولفین:

دکتر احمد روستا

کبری سبزعلی یمقانی

معرفی:

یکی از نارسایی های کانال های سنتی بازاریابی، ناتوانی آنها در انتقال حواس پنجگانه بشری است، زیرا این رسانه ها عمدتا حواس بینایی و شنوایی مخاطبان را درگیر کرده اند. برندسازی چندحسی یکی از مباجث جدید – حداقل در ایران – و کاربردی بازاریابی است که هدف آن، گنجاندن و تلفیق هم افزای حواس پنجگانه بشری در استراتژی برندسازی شرکت است تا از این روابط عاطفی قوی و پایداری با مشتریان ایجاد کنند و موجب حفظ و بازیابی بهتر خاطرات و اطلاعات مربوط به برند خود توسط مصرف کنندگان و افزایش وفاداری آنان، شوند.

کتاب برندشناسی

مترجمین:

دکتر احمد روستا

کبری سبزعلی یمقانی

معرفی:

این کتاب به شیوه ای گیرا با مثالهای جذاب شما را وارد خودارزیابی آزمون درستی برند می کند که هر فردی با مطالعه آن می تواند به حقایق و نکات ارزشمندی درباره ی برندشناسی دست یابد.

 

کتاب لغزش برند

مترجمین:

دکتر احمد روستا

کبری سبزعلی یمقانی

معرفی:

تاکنون هیچ کتابی نتوانسته است چنین تعدادی از ایده ها را در کتابی به این کم حجمی بگنجاند. با استفاده از زبان بصری، نیومایر نخستین تئوری یکپارچه ی برندینگ را ارائه می کند؛ مجموعه ای متشکل از پنج قانون که به شرکت ها کمک می کند تا شکاف بین تئوری برند و عملیات اجرایی آن را پر کنند. کسانی که با برندینگ سر و کار داشته اند این کتاب را الهام بخش خواهند یافت و کسانی که می خواهند درک بهتری از برندینگ داشته باشند، به کمک این کتاب همه چیز را در خواهند یافت. این کتاب به ظاهر ساده به همه ی افراد یک شرکت کمک می کند تا به قدرتمندترین ابزار دنیای تجارت دسترسی پیدا کنند.

 

فرهنگ واژگان برند

مترجمین:

دکتر احمد روستا

کبری سبزعلی یمقانی

معرفی:

این کتاب خلاق و آگاهی دهنده برای موفقیت و از میان برداشتن موانع درک واژگان فنی و اصطلاح های پیچیده ی دنیای برندینگ، برای افراد کارآزموده و همچنین تازه واردان صنعت یک ضرورت است.

پیغام فوری