بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
تحقیقات بازاریابی

چه زمان تحقیق در بازاریابی توجیه پذیر است؟

اگرچه فواید تحقیقات بازاریابی بسیار است، مشکلاتی را نیز به همراه دارد. تحقیق اغلب وقتگیر و پرهزینه است و اگر نادرست انجام شود، بیش از آنکه […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
تحقیقات بازاریابی

موارد اخلاقی در تحقیقات بازاریابی

موارد اخلاقی اصولاً بسیار حساس و پیچیده اند. گاه فردی در مقام پرسشگری بازاریابی مجبور است تصمیماتی بگیرد که نیازمند قضاوت و ارزیابی موارد اخلاقی است […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
تحقیقات بازاریابی

خطاهای احتمالی در تحقیقات بازار

در هر مرحله از تحقیقات بازاریابی گاهی خطاهایی روی می دهد که موجب ارائه اطلاعات نادرست به مدیران می شود. پیشگیری از ایجاد چنین خطاهایی از […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

چگونگی اجرای کلینیک محصول

اجرای کلینیک محصول پیچیدگی‌ها و ظرافت های خاصی دارد. همچنین با توجه به حساسیت اطلاعاتی آن باید با دقت و توجه به اصول مورد نظر انجام […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

تفاوت کلینیک محصول با سایر روش های تحقیق بازار

همانگونه که گفته شد، کلینیک محصول نوعی روش تحقیق بازار است که تمرکز اصلی خود را بر ارزیابی محصول و ارائه ی خدمات مناسب، با هدف […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

زمان اجرای کلینیک محصول

کلینک محصول را در چند مقطع و با اهداف مشخصی می توان انجام داد: مقطع اول: پیش از طراحی محصول پیش از طراحی محصول جدید و […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵
تحقیقات بازاریابی

تحقیقات در مورد خصوصیات بازار

مهمترین نوع تحقیقات بازاریابی عبارت است از بررسی بازار محصولات مصرفی و خدمات بازرگانی. با تعیین و اندازه گیری خصوصیات مختلف خریداران، از قبیل سن، جنسیت […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵
تحقیقات بازاریابی

فرآیند تحقیقات بازاریابی

هر شرکتی در کاربرد تحقیقات بازاریابی روش های ویژه ای دارد. برخی شرکت ها از این تحقیقات به طور مستمر برای پیگیری میزان فروش یا سهم […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵
تحقیقات بازاریابی

نقش و اهمیت تحقیقات بازاریابی

امروزه بازاریابی با شناسایی و سنجش نیازها، خواسته ها، سلیقه ها و اولویت های برآورده نشده مشتریان مشخص می‏ شود و پس از انتخاب بازار یا […]
پیغام فوری