بازاریابی در دوران ریکاوری

آذر ۲, ۱۳۹۵
بازاریابی در دوران ریکاوری

ایجاد مزایای متقابل، براساس واکنش‌ بین مشتریان و سازمان های دیگر

مهمترین فاکتورها در روابط درون سازمانی، عمدتاً بر ۵ اصل استوار است که عبارتند از:۱٫کیفیت[۱] ۲٫ رضایتمندی[۲] ۳٫ اعتماد[۳] ۴٫ تعهد[۴] و ۵٫انصاف[۵] است.‌ برای معدود […]
آذر ۲, ۱۳۹۵
بازاریابی در دوران ریکاوری

شرکتی در حال تنظیم مجدد برای ریکاوری (جنرال الکتریک)

جف ایملت مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک به خاطر ابداع اصطلاح “تنظیم مجدد اقتصاد[۱]” بسیار مشهور شده است. “تنظیم مجدد اقتصاد” به این مفهوم است که […]
آذر ۲, ۱۳۹۵
بازاریابی در دوران ریکاوری

استراتژی بازاریابی‌هایی که فراتر از یک استراتژی معمولی عمل می‌کنند

در اینجا این استراتژی‌های بازاریابی را در سه گروه زیر تقسیم می‌کنیم و به توضیف مورد اول وسوم می‌پردازیم: استراتژی‌های رهبری هزینه. استراتژی تمایز. استراتژی تمرکز. […]
آذر ۲, ۱۳۹۵
بازاریابی در دوران ریکاوری

استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌های مواد غذایی در زمان رکود اقتصادی (یونان)

تحقیقات تجربی به بررسی تغییرات ساختاری ۱۶۱ شرکت تولیدی یونانی در طول بحران اقتصادی، در سال ۲۰۱۰می‌باشد پرداخته است. داده ها، با ارائه‌ی پرسشنامه در زمینه […]