قالب وردپرس

قدرت نوآوری مدیریت

مرداد ۲۵, ۱۳۹۵
قدرت نوآوری مدیریت

قدرت نوآوری مدیریت – سرمایه مدیریت را ارتقا دهید (بخش پنجم)

سرمایه مدیریت را ارتقا دهید ! بعد از اقتصاد رقابتی نفس گیر سالهای آغازین قرن ۲۱ ، شرکت های به دو نوع موضوع توجه بیشتری نشان […]
مرداد ۲۵, ۱۳۹۵
قدرت نوآوری مدیریت

قدرت نوآوری مدیریت – هوشمندانه و با استفاده از شیوه های جدید، مدیریت کنید (بخش چهارم)

هوشمندانه و با استفاده از شیوه های جدید، مدیریت کنید. کیفیت مدیریت، موضوع مهمی است. رهبران شرکت ها بایستی به طور منظم ظرفیت های رهبری و […]
مرداد ۲۵, ۱۳۹۵
یاد بگیرید و نوآوری کنید !

قدرت نوآوری مدیریت – یاد بگیرید و نوآوری کنید ! (بخش سوم)

یاد بگیرید و نوآوری کنید ! اثرات نوآوری مدت زیادی است که به عنوان مشخصه اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. در سالهای اخیر، اهمیت نوآوری […]
مرداد ۲۴, ۱۳۹۵
نوآوری را افزایش دهید

قدرت نوآوری مدیریت – نوآوری را افزایش دهید ! (بخش دوم)

نوآوری را افزایش دهید ! یکی از ویژگی های برجسته الگوی مدیریتی نوین(سرمایه مدیریت)، شناسایی، درک و اهتمام به مقوله نوآوری است. کانون توجه سرمایه مدیریت، […]