قالب وردپرس

هنر تاثیرگذاری و فروش

مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
هنر تاثیرگذاری و فروش

هنر تاثیرگذاری و فروش – خواب کردن مشتری (بخش چهارم)

خواب کردن مشتری فروش به شدت شخصی است و اغلب به توانایی فروشنده بستگی دارد، چه در مفهوم کسب کار به مشتری (بی تو سی) یا […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
هنر تاثیرگذاری و فروش

هنر تاثیرگذاری و فروش – همکاری (بخش سوم)

همکاری سومین چیزی که باید به عنوان بخشی از فروش در نظر داشت همکاری با مشتری است. این چیزی نیست که ما طبیعتاً در آن مهارت […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
هنر تاثیرگذاری و فروش

هنر تاثیرگذاری و فروش – متفاوت بنگرید ! (بخش دوم)

متفاوت بنگرید ! دومین چیزی که باید به عنوان مرحله ای از تعریف مجدد فروش در نظر داشته باشیم، متفاوت نگریستن است. فروشنده و بازاریاب بریتانیایی […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
هنر تاثیرگذاری و فروش

هنر تاثیرگذاری و فروش – اعتماد سازی (بخش اول)

فروش یک توانایی است که مردم را وا می دارد تا از دیدگاه شما به قضایا نگاه کنند. ساختار و فرمول اصلی فروش را می توان […]