بازاریابی اثربخش و نتیجه گرا

مرداد ۱۲, ۱۳۹۵
بازاریابی اثربخش و نتیجه گرا

بخش بندی بازارهای تجاری

در بازارهای کسب و کار به کسب و کار (B2B)، هدف از بخش بندی بازار، رسیدن به دسته هایی از شرکت های همفکر است، به نحوی […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵
بازاریابی اثربخش و نتیجه گرا

تعیین جذابیت بخش های بازار

خدمت کردن به همه بخش های بازار هدف، نه لازم است و نه همیشه مطلوب. منابع مالی و مدیریتی شرکت باید برآن بخش هایی تمرکز کنند […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵
بازاریابی اثربخش و نتیجه گرا

برنامه ریزی بازاریابی

در گذشته، بازارها ثابت، پایدار و شاید قابل پیش بینی بودند و شرکت ها برای کسب بهترین جایگاه در آن تلاش می‏ کردند. در مقایسه با […]