قالب وردپرس

تحقیقات بازاریابی

مرداد ۱۲, ۱۳۹۵

تحقیقات بازاریابی –تحقیقات در مورد خصوصیات بازار (بخش سوم)

تحقیقات در مورد خصوصیات بازار مهمترین نوع تحقیقات بازاریابی عبارت است از بررسی بازار محصولات مصرفی و خدمات بازرگانی. با تعیین و اندازه گیری خصوصیات مختلف […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵

تحقیقات بازاریابی – فرآیند تحقیقات بازاریابی (بخش دوم)

فرآیند تحقیقات بازاریابی هر شرکتی در کاربرد تحقیقات بازاریابی روش های ویژه ای دارد. برخی شرکت ها از این تحقیقات به طور مستمر برای پیگیری میزان […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵

تحقیقات بازاریابی – نقش و اهمیت تحقیقات بازاریابی (بخش اول)

امروزه بازاریابی با شناسایی و سنجش نیازها، خواسته ها، سلیقه ها و اولویت های برآورده نشده مشتریان مشخص می‏ شود و پس از انتخاب بازار یا […]