قالب وردپرس

شکست های نام های تجاری

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
شکست های نام های تجاری

شکست های نام های تجاری – بارزترین نمونه های شکست برند (بخش دوم)

بارزترین نمونه های شکست برند برخی از نمونه های شکست برندها به قدری واضح و برجسته اند که در اوان اتفاق افتادن توسط کارشناسان به بحث […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
شکست های نام های تجاری

شکست های نام های تجاری – علل شکست برندهای برتر دنیا (بخش اول)

زمانی که افراد سرگرم دست و پا زدن های بیهوده برای دستیابی به «موفقیت» هستند، از طرد شدن برند یا خالی شدن زیر پای آن در […]