قالب وردپرس

22 قانون اجتناب ناپذیر تبلیغات

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

۲۲ قانون اجتناب ناپذیر تبلیغات – قانون موضع یابی (بخش سوم)

قانون دوم: قانون موضع یابی «موضع یابی» جزء لغات پرکاربرد لغت نامه تبلیغات به حساب می آید. موضع یابی در جستجوی روشهایی به منظور یافتن مکانی […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

۲۲ قانون اجتناب ناپذیر تبلیغات – قانون سادگی (بخش دوم)

قانون اول : قانون سادگی طبیعتاً می دانید برای اینکه در دنیایی شلوغ ارتباط موفق تری برقرار کنید، باید راهی بیابید تا در فضایی شفاف قرار […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

۲۲ قانون اجتناب ناپذیر تبلیغات – مقدمه (بخش اول)

امروزه تبلیغات، بخش مهمی از سیستم های اقتصادی و اجتماعی جوامع به شمار می آید. در جوامع پیچیده امروزی، تبلیغات به صورت یک سیستم ارتباطی حیاتی، […]