قالب وردپرس

تبلیغات تریزی

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
تبلیغات تریزی - اصل سوم تبلیغات تریزی | راه حل‌های ابداعانه استاندارد (بخش پنجم)

تبلیغات تریزی – اصل سوم تبلیغات تریزی | راه حل‌های ابداعانه استاندارد (بخش پنجم)

ده اصل تبلیــــغات تریــــزی اصل سوم: راه حل‌های ابداعانه استاندارد تریز ۷۶ راه حل استاندارد برای مسائل استاندارد شناخته شده با تحلیل مثبت – منفی را […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
تبلیغات تریزی

تبلیغات تریزی – اصل دوم تبلیغات تریزی | تحلیل مثبت و منفی (بخش چهارم)

ده اصل تبلیــــغات تریزی اصل دوم: تحلیل مثبت – منفی با استفاده از این اصل، راهکارها، فنون، روش ها، ایده ها و مسائل بازاریابی و تبلیغات […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
تبلیغات تریزی

تبلیغات تریزی – اصل اول تبلیغات تریزی | قانون کمال و مطلوبیت (بخش سوم)

ده اصل تبلیـــغات تریزی به طور کلی مجموعه نتایج حاصل از خلاقیت‌شناسی تحلیلی اختراعات که تشکیل دهنده دانش تریز می‌باشد، شامل مفاهیم مختلفی است. مهم‌ترین این […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

تبلیغات تریزی – اهمیت و ضرورت تبلیغات تریزی (بخش دوم)

ویژگی های تئوری خلاقیت در بازاریابی و تبلیغات با توجه به نظریه تریز، راهکارهای خلاقانه‌ی تبلیغاتی باید دارای چند ویژگی اصلی از جمله موارد زیر باشد: […]