قالب وردپرس

22 قانون نام تجاری

دی ۱, ۱۳۹۵
۲۲ قانون نام تجاری - قانون هفتم: قانون کیفیت

۲۲ قانون نام تجاری – قانون هفتم: قانون کیفیت (بخش هفتم)

همراهان گرامی، با قانون هفتم از مجموعه‌‌ ۲۲ قانون ثابت برای تثبیت نام تجاری در خدمت شما هستیم. قانون هفتم: قانون کیفیت رولکس به عنوان مشهورترین […]
دی ۱, ۱۳۹۵
۲۲ قانون نام تجاری - قانون ششم: قانون اعتبار

۲۲ قانون نام تجاری – قانون ششم: قانون اعتبار (بخش ششم)

همراهان گرامی، با قانون ششم از مجموعه‌‌ ۲۲ قانون ثابت برای تثبیت نام تجاری در خدمت شما هستیم. قانون ششم: قانون اعتبار در سال ۱۹۴۲، تبلیغات […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
22 قانون نام تجاری - قانون پنجم: قانون واژه (بخش پنجم)

۲۲ قانون نام تجاری – قانون پنجم: قانون واژه (بخش پنجم)

همراهان گرامی، با قانون پنجم از مجموعه‌‌ ۲۲ قانون ثابت برای تثبیت نام تجاری در خدمت شما هستیم. قانون پنجم: قانون واژه فدرال اکسپرس، نخستین پست […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
22 قانون نام تجاری - قانون چهارم: قانون تبلیغات (بخش چهارم)

۲۲ قانون نام تجاری – قانون چهارم: قانون تبلیغات (بخش چهارم)

همراهان گرامی، با قانون چهارم از مجموعه‌‌ ۲۲ قانون ثابت برای تثبیت نام تجاری در خدمت شما هستیم. قانون چهارم: قانون تبلیغات مضمون ثابت تبلیغات لاستیک‌های […]