هفت کلید استراتژي خدمات

دی ۱, ۱۳۹۵
هفت کلید استراتژی خدمات - مدیریت خدمات در آینده

نقش مدیریت خدمات در آینده

ناکام ماندن تلاش‌های انجام گرفته برای ارتقای کیفیت خدامت ارائه شده به مشتری معلول یک چیز اساسی است: این تلاش‌ها به طور کامل با فرآیندهای مدیریتی […]
دی ۱, ۱۳۹۵
هفت کلید استراتژی خدمات – کارکنان، خدمات و مشتریان

نقش و ارتباطات کارکنان، خدمات و مشتریان

کیفیت خدمات شرکت شما، تاحدودی به روش برخورد کارکنان شما با مشتریان‌تان بستگی دارد. بنابراین لازم است که از این منظر روش مدیریت کارکنان خود را […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
هفت کلید استراتژی خدمات

برنامه وفادار کردن مشتریان

گاهی تنها رضایت مشتری نیست که باعث مراجعه مجدد او به شرکت می‌شود. به دلایل عدیده ای، مشتریان یک شرکت را ترک می‌کنند. برخی از آنها […]
مهر ۷, ۱۳۹۴
هفت کلید استراتژي خدمات | قانون چهارم: مدیریت شکایت های مشتریان

مدیریت شکایت های مشتریان

سیستم ها و فرایندهای مورد استفاده برای بهینه کردن شیوه زندگی به شکایت‌های مشتریان، از جمله بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراروی شرکت در امور مربوط به خدمات […]