مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

چگونگی ایجاد حس اضطرار در مشتری

سرشت ما انسان‌ها بدین گونه است که ترجیح می‌دهیم کارها را به تعویق بیندازیم تا اینکه آنها را فوراً انجام دهیم. به این ترتیب، فروش یعنی […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

ارزش گذاری واقعی اجناس و کالا

یک نگاه کلی به کسب و کار خود بیندازید. حتی اگر صرفاً کالایی را می‌خرید و سپس می‌فروشید باید هزینه‌های حمل و نقل و سازمانی خود […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

قیمت گذاری و تعیین ارزش کالا

قیمت‌گذاری همیشه یک موضوع حساس بوده است. بهایی را که مردم برای کالاها می‌پردازند الزاماً نباید با آنچه که برای شما هزینه برداشته است ارتباط داشته […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

کالاهای محسوس در مقابل کالاهای نامحسوس

مشخصه‌ها و مزایا، کالاهای محسوسی نظیر مبلمان و ماهیتابه را در کنار خدمات نامحسوسی همچون بیمه آورده است. بیمه از این جهت نامحسوس است که شما […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

مشخصه‌ها و مزیت های کالا یا خدمات

مشخصه‌ها، معرف کالا یا خدمات هستند از جمله اینکه: چه شکلی است؟ چه رنگی است؟ در صورت فوت چقدر پرداخت خواهند کرد؟ یک سیستم پخش CD […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

ویژگی های فروش، بازاریابی و مذاکره

فروش به ارتباطات نفر به نفر با مشتریان بالقوه نیاز دارد. شیوه کسب موافقت است. بازخوردهای ارزشمندی از بازار به دست می‌آورد. بازاریابی کالا و خدمات […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

فروش و فرآیند کلی کسب و کار

فروش از دیگر فعالیت‌های بازرگانی جداست، فقط به این دلیل که در ارتباط مستیم و فرد به فرد با مشتریان بالقوه قرار دارد. فروش در مقابل […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

ویژگی یک فروشنده خوب چیست؟

کسی که می‌تواند به راحتی یک ارتباط محکم را با دیگر مشتریان بالقوه برقرار سازد باید فروشنده خوبی باشد. آنها می‌توانند بر گفتگو چنان تأکید بورزند […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

مفهوم و تعریف فروش

فروش یکی دیگر از تجاربی است که با توافق دو انسان بالغ بیشتر لذت بخش خواهد بود. فروش صرفاً مهارتی است که خرید کالا و خدمات […]
پیغام فوری