نامه نگاری به زبان انگلیسی

تیر ۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

نگارش نامه های رابطه‌ی دوستانه

  شاید نامه های دوستانه هم برای نگارنده و هم برای خواننده لذت بخش ترین نامه ها باشد از این رو که این نامه ها را […]
تیر ۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

تسلیت و نامه های تشکر آمیز

  نوشتن تسلیت نامه برای بعضی از افراد خیلی دشوار است. اما این نوع نامه ها نسبت به بقیه نامه ها بیشتر مورد استقبال قرار می […]
تیر ۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

نامه نگاری جهت سالگرد ازدواج، تولد

تبریک به مناسبت سالگرد ازدواج را می‌توان هم به صورت دست نویس و هم با فرستادن یک کارت چاپی انجام داد که بر روی آن به […]
تیر ۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

تبریکات (شادباش)، نامزدی و ازدواج

نامه تبریک را هنگامی می‌نویسیم که چیز خاصی در زندگی شخصی که او را می شناسیم رخ داده باشد و ما قصد ابراز شادمانی داریم. بسته […]