قالب وردپرس

نامه نگاری به زبان انگلیسی

تیر ۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی – نگارش نامه های رابطه‌ی دوستانه

همراهان گرامی امروز ادامه‌ ی مبحث نامه نگاری را با عنوان نگارش نامه های رابطه‌ی دوستانه برای شما ارائه می‌دهیم که راهنمایی در این زمینه باشد. […]
تیر ۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی – تسلیت و نامه های تشکر آمیز

همراهان گرامی امروز ادامه‌‌ی مبحث نامه نگاری را با عنوان تسلیت و نامه های تشکر آمیز برای شما ارائه می‌دهیم. تسلیت (Condolences) نوشتن تسلیت نامه برای […]
تیر ۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی – نامه نگاری جهت سالگرد ازدواج، تولد

همراهان گرامی امروز ادامه‌‌ی مبحث نامه نگاری را با عنوان سالگرد ازدواج، تولد برای شما ارائه می‌دهیم. سالگرد ازدواج (wedding anniversary) تبریک به مناسبت سالگرد ازدواج […]
تیر ۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی – تبریکات (شادباش)، نامزدی و ازدواج

همراهان گرامی امروز ادامه‌‌ی مبحث نامه نگاری را با عنوان تبریکات (شادباش)، نامزدی و ازدواج برای شما ارائه می‌دهیم. تبریکات (شادباش) (Congratulations) نامه تبریک را هنگامی […]