کلینیک محصول

بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

چگونگی اجرای کلینیک محصول

اجرای کلینیک محصول پیچیدگی‌ها و ظرافت های خاصی دارد. همچنین با توجه به حساسیت اطلاعاتی آن باید با دقت و توجه به اصول مورد نظر انجام […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

تفاوت کلینیک محصول با سایر روش های تحقیق بازار

همانگونه که گفته شد، کلینیک محصول نوعی روش تحقیق بازار است که تمرکز اصلی خود را بر ارزیابی محصول و ارائه ی خدمات مناسب، با هدف […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

زمان اجرای کلینیک محصول

کلینک محصول را در چند مقطع و با اهداف مشخصی می توان انجام داد: مقطع اول: پیش از طراحی محصول پیش از طراحی محصول جدید و […]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

کلینیک محصول چیست؟

کلینیک محصول نوعی از تحقیقات بازاریابی است که با هدف شناخت نظرات مشتریان از محصولات و خدمات جدید و یا قدیم شرکت انجام می‏ گیرد. کلینیک […]