قالب وردپرس

مدیریت خرید خارجی

خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت خرید خارجی

مدیریت خرید خارجی – مدیریت جامع هزینه(بخش چهارم)

مدیریت جامع هزینه مفهوم مدیریت جامع هزینه این است که هرعاملی نه تنها باید با هزینه کمتر از قبل و نیز کمتر از تمامی رقبا انجام […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت خرید خارجی

مدیریت خرید خارجی – مفاهیم مدیریت زنجیره تامین (بخش سوم)

مفاهیم مدیریت زنجیره تامین یکپارچه ‏‏سازی کلیه فعالیت زنجیره تامین که به آن اشاره شد از طریق بهبود روابط زنجیره برای دستیابی به موقعیت رقابتی قابل […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت خرید خارجی

مدیریت خرید خارجی – مدیریت زنجیره تامین (بخش دوم)

مدیریت زنجیره تامین مدیریت زنجیره‏ تامین (SCM) رویکرد جدیدی است که ‏وظایف تهیه و تدارک خرید مواد خام، تبدیل آنها به کالای واسطه ‏ای و نهایی […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت خرید خارجی

مدیریت خرید خارجی – سیستم ‏های مدیریت خرید (بخش اول)

در دنیای امروز، اهمیت “خرید خارجی” بر هیچ کس پوشیده نیست. اغلب کشورهای جهان، به دلیل توزیع عوامل تولید در مناطق مختلف، با یکدیگر روابط تجاری […]