قالب وردپرس

مدیریت نوین صادرات

خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

مدیریت نوین صادرات – مدیریت بازاریابی جهانی (بخش چهارم)

مدیریت بازاریابی جهانی مدیریت بازاریابی جهانی، فرآیند تمرکز منابع – منابع انسانی و منابع فیزیکی – درجهت اهداف سازمان به منظور بهره برداری از فرصت ‏ها […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

مدیریت نوین صادرات – آشنایی با سازمان جهانی تجارت (بخش سوم)

آشنایی با سازمان جهانی تجارت موافقتنامه عمومی تعرفه تجارت (گات) در سال ۱۹۴۷ با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

مدیریت نوین صادرات – بررسی تجارت بین المللی (بخش دوم)

بررسی تجارت بین المللی در این مبحث توجه ما معطوف به دو منطقه عمده تجاری است که فرصت‏های مناسبی را برای صادر کنندگان فراهم می‏ سازد. […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

مدیریت نوین صادرات – نقش و کاربرد تجارت بین الملل (بخش اول)

بعد از دهه ‏ها پافشاری بر استراتژی جایگزینی واردات که از سوی کشورهای درحال توسعه اتخاذ شده، ولی به نتایج درخور و توجهی در جهت توسعه […]