مدیریت نوین صادرات

بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

بازاریابی بین المللی-چند ملیتی-جهانی چیست؟

شرکت های چند ملیتی توسط شرکت های جهانی از صحنه خارج شده اند. یک شرکت جهانی برعکس یک شرکت چند ملیتی منحصراً توسط کشور آمریکا ایجاد […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

بازاریابی خارجی چیست؟

بازاریابی خارجی توسط یک شرکت در خارج از مرزهای جغرافیایی انجام می شود و از نظر معنا و مفهوم در برابر بازاریابی داخلی قرار دارد. در […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

فعالیت های بازاریابی جهانی

وقتی‌که شرکت ها درگیر فعالیت های بازاریابی در دوکشور یا بیشتر می شوند این سوال مطرح می گردد که آیا بین بازاریابی داخل کشور و جهانی […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

مفهوم راهبردی بازاریابی

در ابتدای دهه ۱۹۹۰ مشخص گردید که مفهوم جدید بازاریابی دیگر به روز نبوده و نیاز به مفهوم راهبردی می باشد. برابر دیدگاه جدید که تکامل […]