قالب وردپرس

اینکوترمز 2010

خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
اینکوترمز 2010

اینکوترمز ۲۰۱۰ – پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد CPT (بخش پنجم)

پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد CPT CARRIAGE PAID TO این قاعده می‏تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
اینکوترمز 2010

اینکوترمز ۲۰۱۰ – تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده FCA (بخش چهارم)

تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده FCA FREE CARRIER این قاعده می ‏تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
اینکوترمز 2010

اینکوترمز ۲۰۱۰ – تحویل کالا در محل کارEXW (بخش سوم)

تحویل کالا در محل کارEXW EX WORKS این قاعده می ‏تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
اینکوترمز 2010

اینکوترمز ۲۰۱۰ – طبقه بندی ۱۱ قاعده اینکوترمز ۲۰۱۰ (بخش دوم)

طبقه بندی ۱۱ قاعده اینکوترمز ۲۰۱۰ یازده قاعده اینکوترمز ۲۰۱۰ در دو گروه متمایز به شرح زیر قرار می‎گیرند: قواعد قابل استفاده برای هر نوع شیوه […]