راهگشای فروش

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵
راهگشای فروش - تکنیکهای قانع کردن نافذ و موثر (بخش پنجم)

تکنیک های قانع کردن و نفوذ بر مشتری

همراه گرامی با توجه به مطالب قبلی تا این لحظه فرایند شکستن یخ اولیه و اعتمادسازی را پشت سر گذاشته اید و در این مرحله، شما […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵
راهگشای فروش - جلب اعتماد مشتریان بالقوه (بخش چهارم)

راههای جلب اعتماد مشتریان بالقوه

به چیزهایی که درباره ی مشتری بالقوه و شرکت مورد نظر آموخته اید، توجه کنید و راههایی را پیدا کنید که محصولتان از طریق آنها بتواند […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵
راهگشای فروش - شش سوال ساده در تعیین صلاحیت مشتریان بالقوه (بخش سوم)

طرح شش سوال ساده در تعیین صلاحیت مشتریان بالقوه

به شیوه ای که هم اکنون وقت خود را سپری می کنید، نگاه کنید. این بهترین راه برای گرفتن یک عکس فوری از مهارت های مدیریت […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵
راهگشای فروش - مشتری یابی (بخش دوم)

روش های مشتری یابی

برای یافتن بهترین مشاغل در زمینه ی فروش، با کل فرآیند کاریابی، مثل یک شغل رفتار کنید و از منابع متنوع شامل نشریات چاپی، شبکه سازی، […]