قالب وردپرس

100 اصل رهبری

دی ۲, ۱۳۹۵
100 اصل رهبری برای همه زمان ها

۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمان ها- رهبر به عنوان راهنما (بخش یازدهم)

همراهان گرامی، اینک ۵ جمله کوتاه دیگر از ۲۰ جمله کوتاه بخش سوم از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان شفقت شرح می‌دهیم. […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
100 اصل رهبری برای همه زمان ها

۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمان ها – شفقت رهبر (بخش دهم)

همراهان گرامی، اینک جملات کوتاه بخش سوم از پنج بخش (بخش اول: ذکاوت، بخش دوم: اعتماد و راستگویی، بخش سوم: شفقت، بخش چهارم: شجاعت و بخش […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
100 اصل رهبری برای همه زمان ها

۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمان ها – رهبران تاجران امید (بخش نهم)

همراهان گرامی، اینک جملات پایانی ۲۰ جمله کوتاه بخش دوم از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را باعنوان اعتماد شرح می دهیم. (۱۶) Leadership is […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
100 اصل رهبری برای همه زمان ها

۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمان ها- مسئولیت رهبر (بخش هشتم)

همراهان گرامی، اینک ۵ جمله کوتاه دیگر از ۲۰ جمله کوتاه بخش دوم از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان اعتماد شرح می‌دهیم. […]