قانون توانگری

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
قانون توانگری

قانون خلاء چیست؟

قانون خلاء یکی از قدرتمندترین قوانین توانگری است. هر چند عمل کردن به آن ایمانی جسورانه و دلاورانه می خواهد تا بتوان ثمرات کامل آن را […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
قانون توانگری

قانون اصلی توانگری

آدمی با اندیشه هایش کلید اوضاع و شرایط را می چرخاند؛ و همه عوامل تحمل و تجدید حیات برای اینکه آنچه را اراده می کند از […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
قانون توانگری

باید آرزومند توانگری باشید

هرگاه دریابید که این خواست خداست که توانگر باشید و به عنوان خالق این عالم غنی، سرچشمه توانگری شماست، آنگاه مال پرست نمی‌شوید و از توانگری […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
قانون توانگری

حقیقت تکان دهنده درباره توانگری و توانگر بودن

حقیقت تکان دهنده درباره توانگری این است که توانگر بودن کاملاً درست است، نه نادرست. مجبورید ثروتمند باشید زیرا حق ندارید فقیر باشید. زندگی کردن و […]