فروش موفق

فروردین ۸, ۱۳۹۵
فروش موفق- راهبرد اول (متقاعد کردن مشتریان بی میل به خرید) (بخش دوم)

راهبرد اول (متقاعد کردن مشتریان بی میل به خرید)

یکی از مهمترین عناصر اساسی در موفقیت فروش، برنامه ریزی فروش است. تا زمانی که مسیر درستی انتخاب نشود و اهداف متناسب با آن تعیین نگردد، […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
فروش موفق- 20 راهبرد افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار (بخش اول)

۲۰ راهبرد افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار

فروش موضوعی است که همیشه تولیدکنندگان خدمت و کالا دغدغه افزایش آن را دارند که بسیار طبیعی است. چون چرخه تولید و فروش سیکلی است که […]