قالب وردپرس

فروش موفق

فروردین ۸, ۱۳۹۵
فروش موفق- راهبرد اول (متقاعد کردن مشتریان بی میل به خرید) (بخش دوم)

فروش موفق- راهبرد اول |متقاعد کردن مشتریان بی میل به خرید| (بخش دوم)

یکی از مهمترین عناصر اساسی در موفقیت فروش، برنامه ریزی فروش است. تا زمانی که مسیر درستی انتخاب نشود و اهداف متناسب با آن تعیین نگردد، […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
فروش موفق- 20 راهبرد افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار (بخش اول)

فروش موفق- ۲۰ راهبرد افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار (بخش اول)

فروش موضوعی است که همیشه تولیدکنندگان خدمت و کالا دغدغه افزایش آن را دارند که بسیار طبیعی است. چون چرخه تولید و فروش سیکلی است که […]