قالب وردپرس

۲۰ عنصر بازاریابی

تیر ۲۳, ۱۳۹۵
20 عنصر بازاریابی

۲۰ عنصر بازاریابی – روابط عمومی (بخش نهم)

همراهان گرامی، با مبحث “عنصر هشتم” از ۲۰ عنصر بازاریابی با عنوان روابط عمومی در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید. تبلیغات مثل آگهی دادن […]
تیر ۲۳, ۱۳۹۵
20 عنصر بازاریابی

۲۰ عنصر بازاریابی – تشویق (بخش هشتم)

همراهان گرامی، با مبحث “عنصر هفتم” از ۲۰ عنصر بازاریابی با عنوان تشویق در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید. تشویق کنید، از علاقه حرف […]
تیر ۲۳, ۱۳۹۵
20 عنصر بازاریابی

۲۰ عنصر بازاریابی – برنامه ریزی (بخش هفتم)

همراهان گرامی، با مبحث “عنصر ششم” از ۲۰ عنصر بازاریابی با عنوان برنامه ریزی در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید. در بازاریابی، برنامه ریزی […]
تیر ۲۳, ۱۳۹۵
20 عنصر بازاریابی

۲۰ عنصر بازاریابی – بسته بندی (بخش ششم)

همراهان گرامی، با مبحث “عنصر پنجم” از ۲۰ عنصر بازاریابی با عنوان بسته بندی در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید. بسته بندی باید بخشی […]