قالب وردپرس

سواد عاطفی

فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- اصول سواد عاطفی (بخش نوزدهم)

سواد عاطفی- اصول سواد عاطفی (بخش نوزدهم)

همراهان گرامی اکنون می خواهیم چند اصل است که در همه بخش های مربوط به سواد عاطفی صدق می کند برایتان شرح دهیم: از دیگران اجازه […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- آموزش سواد عاطفی (بخش هجدهم)

سواد عاطفی- آموزش سواد عاطفی (بخش هجدهم)

نابهنجاری و بی سوادی عاطفی یعنی این که احساسات و عواطف، دشمن ما هستند. اما وقتی که از نظر عاطفی وهیجانی باسواد می شویم، می توانیم […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- هفت منبع قدرت انسان (بخش هفدهم)

سواد عاطفی- هفت منبع قدرت انسان (بخش هفدهم)

در دنیایی که قدرت انسان عمدتاً از طریق ۱- زور و خشونت و ۲- بازی های روانشناسانه اعمال می شود انسانها باید با هم متحد شده […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- درجات مختلف هشیاری عاطفی (بخش شانزدهم)

سواد عاطفی- درجات مختلف هشیاری عاطفی (بخش شانزدهم)

هشیاری عاطفی یکی از بخش های اساسی سواد عاطفی را تشکیل می دهد و درجات مختلف هشیاری عاطفی، از ضعیف ترین درجه تا قوی ترین درجه […]