بازاریابی

اسفند ۱, ۱۳۹۵
ایمیل مارکتینگ

زمانی که بودجه قطع می شود برنامه ایمیلی خود را زنده نگهدارید

فرض کنیم، تمام کارها های لازم را انجام داده و نیاز خود را به بودجه بیشتر برای ایمیل توجیه کرده اید، اما واقعیت این است که […]
اسفند ۱, ۱۳۹۵
ایمیل مارکتینگ

بازگشت سرمایه ایمیل برای هدایت بودجه

ایمیل همیشه برای بودجه بازاریابی یک برادر ناتنی به حساب آمده است. از آنجا که هزینه ایمیل نسبت به بازگشت آن اندک است، بسیاری از شرکت […]
اسفند ۱, ۱۳۹۵
ایمیل مارکتینگ

هزینه‌های ایمیل در بازاریابی

اگرچه ایمیل هزینه زیادی ندارد، ولی به این معنی نیست که نباید بر روی آن سرمایه گذاری کرد. ایمیل به واسطه هزینه پایین آن، میدان بازی […]
دی ۲۲, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - برنامه های آموزشی افزایش درآمد (بخش دوازدهم)

برنامه های آموزشی جهت افزایش درآمد

راهبرد دوازدهم برگزاری برنامه های آموزشی که منجر به افزایش در آمد می شوند. شرکت هایی که بیشترین میزان و درصد نیروی فروش را دارند و […]